SÂN BAY QUỐC TẾ TÂN SƠN NHẤT MỞ RỘNG

Tổng quan

Dự án thi công kết cấu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất mở rộng với tổng diện tích xây dựng 15.000 m², hoàn thành năm 2015

Quá trình của ddc group

Diện tích

15.000 m2