SÂN BAY VINH

Tổng quan

Dự án thi công kết cấu thép hoàn thành đúng tiến độ: sân bay quốc tế Vinh ở Nghệ An được khởi công xây dựng vào năm 2014

Quá trình của ddc group