SÂN BAY QUỐC TẾ NỘI BÀI

Tổng quan

Quy mô công trình : Tổng diện tích xây dựng 90.000 m², công suất khoảng 6.000.000 hành khách/ năm

Quá trình của ddc group

Diện tích

90.000 m2