DDC TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

Vào chiều thứ 7, ngày 06/08/2022, Chi bộ Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng thương mại Đại Dũng đã trang trọng tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới:

  • Đồng chí Dương Lâm Sơn, Nhân viên Phòng Mua hàng theo đúng quy định của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đến tham dự Lễ kết nạp có:

  • đồng chí Nguyễn Hồng Quân, Phó Bí thư Đảng ủy Doanh nghiệp Huyện Bình Chánh;
  • đồng chí Nguyễn Văn Hùng, UVBCH LĐLĐ Huyện, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn Công ty Đại Dũng.

Tại lễ kết nạp, đồng chí Dương Lâm Sơn đã tuyên thệ trước Đảng kỳ và được nhận nhiệm vụ do Chi bộ phân công.
Như vậy, tổng số đảng viên của Chi bộ Công ty Đại Dũng hiện nay là: 20 đồng chí (chính thức: 17, dự bị: 3), là chi bộ có số đảng viên đông nhất Đảng bộ Doanh nghiệp huyện Bình Chánh.

Các nghi thức của buổi lễ đã diên ra theo đúng quy định và chuyên nghiệp dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch Công đoàn DDC – ông Nguyễn Văn Hùng.

  • Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Chi bộ trao quyết định kết nạp Đảng cho đồng chí Dương Lâm Sơn
  • Đồng chí Dương Lâm Sơn thực hiện nghi thức tuyên thệ trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh
Nguồn tổng hợp từ MKT DDC