DDC TRONG TOP 30 DN THƯƠNG HIỆU VÀNG TP.HCM 2020

Ngày 21-1-2021, UBND TPHCM tổ chức lễ trao giải thưởng Thương hiệu Vàng TPHCM cho 30 doanh nghiệp đoạt giải tại GEM Center (quận 1).

Giải thưởng “Thương hiệu Vàng TPHCM” do UBND TPHCM chủ trì tổ chức và giao Sở Công Thương phối hợp với Thời báo Kinh tế Sài Gòn triển khai thực hiện từ đầu tháng 12-2020.
Hồ sơ của doanh nghiệp đăng ký tham gia Giải thưởng Thương hiệu Vàng TPHCM được Hội đồng Bình chọn chấm điểm dựa trên 10 nhóm tiêu chí:

 • Tính minh bạch và tuân thủ pháp luật;
 • Hiệu quả hoạt động;
 • Đạo đức kinh doanh;
 • Các hoạt động xã hội;
 • Nhân sự và chính sách nhân sự;
 • Nghiên cứu và phát triển (R&D),
 • Đổi mới sáng tạo;
 • Tầm nhìn chuyển giao thế hệ;
 • Quảng bá và phát triển thương hiệu;
 • Hệ thống quản lý và độ phủ của thương hiệu;
 • Chất lượng và an toàn.
Nguồn tổng hợp từ MKT DDC