NHÀ ĐỂ XE TBS AN GIANG

Tổng quan

Nhà để xe TBS An Giang là một trong những hạng mục của công trình nhà máy TBS An Giang

Quá trình của ddc group

Nhà đầu tư

TBS An Giang

Diện tích

17.745m2