TBS TÂN VẠN

Tổng quan

TBS quyết định mở rộng hệ thống kho quan ngoại – kho 5 tại ICD TBS Logistic Tân Vạn.

Quá trình của ddc group

Nhà đầu tư

TBS Group

Diện tích

31.310m2