NHIỆT ĐIỆN JAWA 9,10

Tổng quan

Jawa 9 và 10 là hai tổ máy nhiệt điện than mới đang được phát triển, được xem là dự án mở rộng của nhà máy nhiệt điện hơi nước đốt than Suralaya (CFSPP) hiện có ở Indonesia. Mỗi tổ máy sẽ có công suất 1GW mỗi tổ máy.

Quá trình của ddc group

Nhà đầu tư

KC COTRELL - Indonesia

Khối lượng

6.000 tấn