CHIYODA-INDONESIA

Tổng quan

Chuyến hàng đầu tiên vào tháng 10/2022 của dự án nhà máy quặng Smelter - Chiyoda đã cập bến an toàn và được khách hàng lắp ráp thành công tại Indonesia. Sau đó trong tháng 11/2022, lô cấu kiện thứ 2 của dự án với khối lượng 1960 tấn-6000m3 đã xuất cảng thuận lợi. Đó là thành quả của cả một quá trình theo dõi sát sao, thực hiện nghiêm túc công tác kiểm định và ứng dụng tốt các phần mềm quản lý dữ liệu tiên tiến đến từ đội ngũ sản xuất, xuất nhập khẩu và quản lý dự án DDC. Thông tin tổng quan:  Tên dự án  : Chiyoda  Đối tác        : Smelter  Quốc gia     : Indonesia   

Quá trình của ddc group

Phân loại dự án

Công nghiệp nặng - năng lượng

Địa chỉ

Indonesia

Năm

2022

Nhà đầu tư

Smelter

Khối lượng

1960 tấn

Trạng thái

đang thực hiện

Diện tích

6000m3