MASAN HÀ NAM

Tổng quan

Dự án tổ hợp chế biến thịt của Tập đoàn Masan được xem là một dự án lớn trong lĩnh vực nông nghiệp, đồng thời nhấn mạnh, dự án sẽ góp phần tích cực thúc đẩy ngành chăn nuôi phát triển.

Quá trình của ddc group

Nhà đầu tư

Công ty Cổ phần Masan Nutri-Science

Diện tích

150.000m2