LỌC DẦU NGHI SƠN

Tổng quan

Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn là dự án lọc hóa dầu trọng điểm tại khu kinh tế Nghi Sơn, Thanh Hóa. Sản phẩm của nhà máy gồm khí hoá lỏng LPG, xăng, diesel, dầu hoả/nhiên liệu máy bay... chủ yếu sử dụng cho thị trường trong nước.

Quá trình của ddc group

Địa chỉ

Thanh hóa

Nhà đầu tư

Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP)

Khối lượng

15.000 tấn