NHIỆT ĐIỆN LONG PHÚ 1

Tổng quan

Là một trong những công trình năng lượng nhiệt điện trọng điểm ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long, dự án Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1 thuộc địa phận tỉnh Sóc Trăng. Dự án Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1 khi đi vào hoạt động sẽ góp phần cung ứng điện năng đến các địa phương vùng sâu vùng xa, hiện đại hóa đất nước.

Quá trình của ddc group

Phân loại dự án

Nhà máy Nhiệt điện

Địa chỉ

Sóc Trăng, Việt Nam

Nhà đầu tư

Việt Nam

Khối lượng

43,000 tấn

Diện tích

115ha