DDC ĐÀO TẠO ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP HSE

Đạo đức nghề nghiệp là tài sản quý giá nhất đối với mỗi người và doanh nghiệp. Đó là điểm tựa giúp mỗi cá nhân đứng vững được trong môi trường làm việc với nhiều cạnh tranh nơi công sở và tiền đề cho sự thăng tiến trong sự nghiệp. Vì vậy, hãy làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất và trung thực, luôn đề cao đạo đức nghề nghiệp trong mọi hoàn cảnh, anh/chị sẽ luôn được đồng nghiệp và công ty coi trọng.

Vào tháng 05/2020 Công ty Đại Dũng phối hợp với ban tổ chức HSE – Health Safety Environment tổ chức mở lớp học với chuyên đề “Đạo đức nghề nghiệp HSE”.

– Một số thông tin về chuyên đề HSE:

  • Chủ đề: AN TOÀN CHO QUẢN LÝ (Safety Management Programs)
  • Giảng dạy: (MR) ĐỖ DƯƠNG TRÚC.

– Nội dung trọng tâm của chuyên đề:

  • Đạo đức trong công việc và cuộc sống – Nhận thức về an toàn
  • Văn bản pháp luật An toàn, vệ sinh lao động (đề cặp cơ bản)
  • Quản lý An toàn trong lắp dựng kết cấu thép.

– Sau khóa này, các cấp quản lý DDC đã có được:

  • Nhìn nhận giá trị an toàn trong công việc và đời sống.
  • Nắm được trọng trách trong việc thực hiện công tác an toàn.
  • Nắm được hệ thống quản lý an toàn (Nhà máy và Dự án).
  • Người kỹ sư không ngừng phát triển chuyên môn của mình trong suốt sự nghiệp và cập nhật kiến thức mới bằng cách tham gia hành nghề, tham dự các khóa học, đọc các tài liệu kỹ thuật, và tham dự các buổi hội thảo chuyên ngành.