CHÍNH SÁCH QHSE ĐẠI DŨNG

Q.HSE 

Q: Quality  – Chất lượng

H: Health – Sức khỏe

S: Safety –  An toàn

E: Environment – Môi trường

Tập đoàn Đại Dũng là công ty giải pháp Cơ khí Chế tạo Kết cấu Thép hàng đầu tại Việt Nam.

 • Trong điều kiện thi công không ổn định, nhiều phức tạp và rủi ro cao về an toàn lao động của ngành xây dựng, chúng tôi luôn cam kết đến chất lượng, sức khỏe, an toàn và môi trường
 • QHSE được đảm bảo thông qua mọi thứ chúng tôi làm, ở tất cả thời gian và ở tất cả dự án mà chúng tôi thực hiện.
 • Các điều kiện về xã hội, văn hóa và địa lý đặc thù của Việt Nam cũng là những yếu tố được cân nhắc trong việc thực thi chính sách an toàn sức khỏe nghề nghiệp và môi trường.

Ở Tập đoàn Đại Dũng:

 • Chúng tôi luôn tạo ra sản phẩm với nguồn nguyên liệu sạch và không gây nguy hại đến môi trường.
 • Những nguyên tắc chính, tầm nhìn và cam kết cho chất lượng, sức khỏe, an toàn và môi trường đều tuân thủ chính sách QHSE
 • DDC hướng dẫn tổ chức và thực hiện theo đúng quy định HSE.
 • Q.HSE là kim chỉ nam của DDC trong việc xây dựng giá trị CHẤT LƯỢNG của tập đoàn.

“Khả năng lãnh đạo, trách nhiệm đối với an toàn lao động là chìa khóa cho sự an toàn, sức khỏe, môi trường và chất lượng. Tại Đại Dũng, chúng tôi thiết lập ranh giới trách nhiệm vàlãnh đạo rõ ràng ở tất cả các cấp của HSE.” – chủ tịch Trịnh Tiến Dũng

Chúng tôi cũng chỉ định các chuyên gia QHSE có năng lực, những người cung cấp hướng dẫn, tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật cho các tổ chức trực thuộc. Ngoài ra, tổ chức QHSE của chúng tôi luôn đảm bảo cải tiến liên tục và giám sát hiệu suất QHSE các hoạt động của DDC trên toàn cầu.

Các hoạt động QHSE của Đại Dũng:

 • QHSE trong thiết kế nhà máy quy trình
 • QHSE tại địa điểm sản xuất
 • QHSE tại công trường

Đại Dũng cam kết tuyệt đối:

 • Sử dụng các quy trình và thủ tục đã được thử nghiệm và kiểm tra, công nghệ hiện đại,
 • Quy định trách nhiệm và trách nhiệm giải trình rõ ràng cùng với các hoạt động kiểm toán nội bộ & bên thứ ba mạnh mẽ
 • Đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn QHSE khắt khe nhất.
Nguồn tổng hợp từ MKT DDC