TẬP ĐOÀN ĐẠI DŨNG CAM KẾT LUÔN TUÂN THỦ TIÊU CHUẨN ESG TẠI HỘI THẢO “DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT VÀ XU THẾ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG”

Ngày 27/10/2023, Hội thảo “Doanh Nghiệp Sản Xuất và Xu Thế Phát Triển Bền Vững” do Hiệp hội Các doanh nghiệp khu công nghiệp TP.HCM (HBA) tổ chức đã diễn ra tại Khách sạn Rex. Sự kiện này đã thu hút sự tham gia của nhiều doanh nghiệp đang hoạt động tại các khu chế xuất, khu công nghiệp, và khu công nghệ cao trên địa bàn TP.HCM.

Sự góp mặt của Chủ tịch Tập đoàn Đại Dũng – Ông Trịnh Tiến Dũng tại hội thảo đã nhấn mạnh sự quan tâm và tầm quan trọng của DDC đối với phát triển bền vững của doanh nghiệp và xã hội.

phát triển bền vững sustainable development kết cấu thép tổng thầu xây dựng tổng thầu EPC hợp đồng EPC steel building steel structure prefabricated steel general contractor EPC contractor

Mục tiêu chính của hội thảo là cung cấp kiến thức và cung cấp mô hình, giải pháp thực tiễn về phát triển bền vững cho các doanh nghiệp sản xuất. Sự phát triển bền vững không chỉ là một yếu tố cần thiết để thích ứng với quá trình hội nhập quốc tế mà còn để mở rộng thị trường, nâng cao giá trị sản phẩm xuất khẩu, đẩy mạnh thương mại, và xây dựng uy tín thương hiệu toàn cầu.

phát triển bền vững sustainable development kết cấu thép tổng thầu xây dựng tổng thầu EPC hợp đồng EPC steel building steel structure prefabricated steel general contractor EPC contractor

Ông Trịnh Tiến Dũng, Chủ tịch Tập Đoàn Đại Dũng, đã tham gia phiên thảo luận quan trọng tại sự kiện này và thảo luận về việc áp dụng tiêu chuẩn ESG trong hoạt động kinh doanh của tập đoàn. Trong phần chia sẻ,

Chủ tịch Trịnh Tiến Dũng đã nêu rõ cam kết của tập đoàn trong việc áp dụng tiêu chuẩn ESG (Environment – Môi trường, Social – Xã hội, và Governance – Quản trị doanh nghiệp).

Tiêu chuẩn này đang trở thành một yếu tố quan trọng không thể thiếu trong sự quan tâm của nhà đầu tư, đặc biệt sau đại dịch COVID-19. Tiêu chuẩn ESG giúp đo lường những yếu tố liên quan đến phát triển bền vững của doanh nghiệp, từ môi trường đến xã hội và quản trị.

phát triển bền vững sustainable development kết cấu thép tổng thầu xây dựng tổng thầu EPC hợp đồng EPC steel building steel structure prefabricated steel general contractor EPC contractor

Tập Đoàn Đại Dũng không chỉ cam kết tuân thủ tiêu chuẩn ESG mà còn tiến hành chuyển đổi phương thức hoạt động, đầu tư vào trang thiết bị, đào tạo và phát triển nhân lực, và thúc đẩy các biện pháp chuyển đổi số và xanh. Chú trọng đến bảo vệ môi trường, tập đoàn đã đầu tư mạnh mẽ vào năng lượng tái tạo, công nghệ hiện đại, và quy trình sản xuất sạch để giảm thiểu tác động đến môi trường.

Những giải pháp cụ thể trong ngành sản xuất thép đã được nêu ra, bao gồm đầu tư vào năng lượng tái tạo, đào tạo nhân lực, và sử dụng công nghệ hiện đại để giảm thiểu tác động đến môi trường.

Tập Đoàn Đại Dũng đã cũng đã đạt được các chứng nhận quốc tế, đặc biệt là chứng nhận LEED GOLD v4 về thân thiện với môi trường, đánh dấu một cam kết mạnh mẽ đối với phát triển bền vững.

phát triển bền vững sustainable development kết cấu thép tổng thầu xây dựng tổng thầu EPC hợp đồng EPC steel building steel structure prefabricated steel general contractor EPC contractor

Ông Trịnh Tiến Dũng cũng gửi thông điệp mạnh mẽ rằng phát triển bền vững không chỉ mang lại lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp mà còn là lựa chọn sống còn. Sự cam kết này không chỉ mang lại giá trị cho doanh nghiệp mà còn cho toàn cộng đồng và môi trường xã hội.

Thông qua các giải pháp cụ thể trong ngành sản xuất thép, Tập Đoàn Đại Dũng đang chứng minh sự cam kết của doanh nghiệp trong việc giảm tác động đến môi trường, tạo ra sản phẩm thân thiện với môi trường và thúc đẩy năng lượng sạch cho thế giới.

Nguồn Tổng hợp MKT DDC