Chuyên Viên ISO ( Làm Việc Tại Bình Chánh )

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Hệ thống các tài liệu, quy trình, công việc liên quan đến hệ thống quản lý tích hợp QHSE (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018…) và các tiêu chuẩn khác có liên quan.
 • Hệ thống các tài liệu liên quan đến hệ thống quản lý theo các tiêu chuẩn (EN1090, CWB, ASME, AISC, ISO 3834, SCA, H-GRADE; LEED, LOS ANGELES..) và các tiêu chuẩn khác có liên quan.
 • Theo dõi, giám sát việc thực hiện, áp dụng hệ thống tài liệu theo các tiêu chuẩn DDC đang áp dụng
 • Giám sát việc duy trì, cải tiến hệ thống quản lý theo các tiêu chuẩn quốc tế DDC đang áp dụnG.
 • Tham gia chuẩn bị tài liệu, hồ sơ hệ thống liên quan công tác tiếp các đoàn đánh giá, khách hàng dự án của công ty.
 • Tổ chức, thực hiện đánh giá nội bộ ttheo kế hoạch Audit của hệ thống tập đoàn.
 • Các nhiệm vụ khác được phân công từ cấp trên

2. YÊU CẦU KINH NGHIỆM:

 • Bằng cấp tối thiểu: Đại học, Cao đẳng tốt nghiệp chuyên ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh/Kỹ thuật /Tài chính/ Thương mại/Quản lý hệ thống ISO/ Môi trường… hoặc các chuyên ngành khác liên quan.
 • Ngoại ngữ: Trình độ Tiếng Anh: Trình độ B hoặc TOEFL 400 điểm/ TOEIC 400 điểm trở lên.
 • Có kiến thức về hệ thống quản lý theo ISO, có chứng chỉ về các hệ thống ISO
 • Kỹ năng phân tích, soạn thảo word, sử dụng excel
 • Chịu được áp lực công việc
 • Có thể đi công tác ( không thường xuyên )