DDC NHẬN GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA 2019-2020

1. Thông tin tổng quan về giải thưởng

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) là Giải thưởng tôn vinh những doanh nghiệp đạt thành tích xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động, hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới. GTCLQG được thực hiện theo Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá và Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018. Chính phủ đã giao cho Bộ Khoa học và Công nghệ (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) chủ trì triển khai hoạt động GTCLQG hằng năm.

2. 21/40 doanh nghiệp đạt Giải Vàng Chất lượng Quốc gia năm 2020

Trong các năm 2019 và 2020 đã có 116 doanh nghiệp được Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định trao tặng GTCLQG, trong đó có 40 doanh nghiệp được tặng Giải Vàng Chất lượng Quốc gia.
Được sự đồng ý của Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức buổi lễ trao giải có sự tham dự của các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố và được Đài truyền hình Việt Nam và Đài tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp.
Tặng Giải Vàng Chất lượng Quốc gia năm 2020 cho 21 doanhnghiệp và tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2020 cho 40 doanh nghiệp có tên trong danh sách kèm theo Quyết định này.

3. Tập đoàn Đại Dũng vinh dự nhận giải thưởng Chất lượng Quốc gia 2020

Tập đoàn Đại Dũng vinh dự nhận giải vàng giải thưởng chất lượng quốc gia 2019-2020 do Phó Thủ Tướng trao giải. Đến dự có Ông Lê Xuân Định – Thứ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ – Chủ tịch Hội đồng giải thưởng Chất lượng Quốc gia và ông Nguyễn Minh Tân – Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố HCM.
Được sự đồng ý của Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức buổi lễ trao giải có sự tham dự của các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố và được Đài truyền hình Việt Nam và Đài tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp.

4. Giải thưởng khẳng định vị thế doanh nghiệp Việt

Tặng Giải Vàng Chất lượng Quốc gia năm 2020 cho 21 doanh nghiệp và tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2020 cho 40 doanh nghiệp có tên trong danh sách kèm theo Quyết định này.
Qua 25 năm, đã có 2.030 lượt doanh nghiệp nhận được giải thưởng này, mang lại uy tín, giúp doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động, hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới.
Danh sách các doanh nghiệp đoạt giải:
http://giaithuong.org.vn/le-trao-giai-thuong-chat-luong-quoc-gia-va-giai-thuong-chat-luong-quoc-te-chau-a-thai-binh-duong-2019-2020-1

Nguồn tổng hợp từ MKT DDC