TRẠM BIẾN ÁP 500KV PHÚ LÂM & TÂN ĐỊNH

Tổng quan

Việc đưa vào vận hành MBA 500kV-900MVA tại TBA 500kV Tân Định giúp giảm tải cho các MBA 500kV tại các TBA 500kV Sông Mây, Phú Lâm, Tân Định, góp phần giải tỏa công suất Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân. Ngoài ra, dự án hoàn thành góp phần đảm bảo tiêu chí N-1, tăng cường ổn định hệ thống, nâng cao độ tin cậy, an toàn cung cấp điện cho lưới điện khu vực.

Quá trình của ddc group

Nhà đầu tư

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT)