NHIỆT ĐIỆN NGHI SƠN 2

Tổng quan

Đây là một trong số rất ít các nhà máy nhiệt điện than ở Việt Nam sử dụng công nghệ siêu tới hạn với hiệu suất cao, góp phần gia giảm lượng tiêu thụ than, phát thải khí nhà kính,... Nhà máy áp dụng chương trình quan trắc môi trường tiêu chuẩn cao, quan trắc phát thải tự động liên tục, xây dựng các công trình bảo vệ môi trường

Quá trình của ddc group

Nhà đầu tư

Công ty TNHH Điện Nghi Sơn 2

Khối lượng

14.000 tấn