CÔNG ĐOÀN DDC TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI GƯƠNG MẪU & CHUẨN

Vào chiều thứ 7, ngày 12/11/2022, Chi bộ Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng thương mại Đại Dũng đã trang trọng tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới đối với đồng chí Lê Bá Thành, Nhân viên Phòng QC theo đúng quy định của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sau một thời gian dài nỗ lực học tập, rèn luyện và phấn đấu, trải qua các bước của quy trình, thủ tục, đồng chí Lê Bá Thành đã được Ban Thường vụ huyện ủy Bình Chánh ra quyết định kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt NamTại lễ kết nạp, đồng chí Lê Bá Thành đã tuyên thệ trước Đảng kỳ và được nhận nhiệm vụ do Chi bộ phân công.