5 NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG TRÌNH KẾT CẤU THÉP DDC

1. Chất lượng phải được kiểm soát và tuân thủ

Công trình xây dựng kết cấu thép DDC luôn được kiểm soát và tuân thủ chất lượng theo quy định, Nghị định của Bộ xây dựng và các tiêu chuẩn, yêu cầu từ sản xuất đến thi công. Cụ thể hơn, tất cả đều liên quan các khâu: chuẩn bị, thực hiện đầu tư xây dựng đến quản lý sử dụng công trình nhằm đảm bảo an toàn cho người, tài sản, thiết bị, công trình và các công trình lân cận.
kết cấu thép tổng thầu xây dựng tổng thầu EPC hợp đồng EPC steel building steel structure prefabricated steel general contractor EPC contractor

2. Đáp ứng tính thực tiễn, khai thác sử dụng công trình đúng phép

Các hạng mục công trình, công trình xây dựng kết cấu thép DDC sau khi hoàn thành đều được phép đưa vào khai thác, sử dụng sau khi được nghiệm thu đến Chủ đầu tư – người sử dụng công trình/ dự án vì đã đảm bảo yêu cầu của thiết kế xây dựng, tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật cho công trình, các yêu cầu của hợp đồng xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan.

3. Uy tín luôn được đảm bảo

Nhà thầu DDC uy tín luôn đáp ứng đủ điều kiện năng lực, tư cách tham gia hoạt động xây dựng theo quy định, phải có biện pháp tự quản lý chất lượng các công việc xây dựng do mình thực hiện, Nhà thầu chính hoặc tổng thầu có trách nhiệm quản lý chất lượng công việc do nhà thầu phụ thực hiện.
kết cấu thép tổng thầu xây dựng tổng thầu EPC hợp đồng EPC steel building steel structure prefabricated steel general contractor EPC contractor

4. Đồng hành cùng chủ đầu tư trong việc quản lý dự án

Chủ đầu tư/ Khách hàng của DDC sẽ được tham gia vào trong Ban quản lý dự án để có trách nhiệm tổ chức quản lý chất lượng công trình phù hợp với hình thức đầu tư, hình thức quản lý dự án, hình thức giao thầu, quy mô và nguồn vốn đầu tư trong quá trình thực hiện. Sự đồng thuận và thỏa hiệp để đồng giám sát dự án luôn là điều mà DDC hướng đến khi làm việc với các Chủ đầu tư, đặc biệt là khách hàng ở thị trường quốc tế.

5. Chấp hành mọi tiêu chuẩn xây dựng

Trong suốt quá trình thực hiện dự án kết cấu thép, DDC luôn chấp hành và tuân thủ các Nghị định, Thông tư sản xuất, xây dựng từ các cơ quan chuyên trách. Bên cạnh đó, các cơ quan chuyên môn về xây dựng sẽ hướng dẫn, kiểm tra công tác quản lý chất lượng của các tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng công trình bao gồm:
  • Thẩm định thiết kế,
  • Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng,
  • Tổ chức thực hiện giám định chất lượng công trình xây dựng,
  • Kiến nghị và xử lý các vi phạm về chất lượng công trình xây dựng theo quy định của pháp luật.
kết cấu thép tổng thầu xây dựng tổng thầu EPC hợp đồng EPC steel building steel structure prefabricated steel general contractor EPC contractor
Với chiến lược định hướng phát triển cơ khí chế tạo và kết cấu thép toàn cầu, DDC từng bước nâng cao hoàn thiện về mặt chuyên môn cũng như tuân thủ và chấp hành nghiêm chỉnh các công tác tổ chức quản lý, thực thi sản xuất và thi công chất lượng trong suốt quá trình thực hiện dự án.
Các công trình kết cấu thép DDC từ giai đoạn cấp giấy phép xây dựng, tổ chức quản lý dự án, nghiệm thu thi công và bàn giao sử dụng đều có sự góp mặt tham gia của những chủ thể tham gia hoạt động đầu tư xây dựng bao gồm đơn vị tổng thầu, chủ đầu tư và cơ quan chức năng có thẩm quyền để chịu trách nhiệm về chất lượng các công việc do mình thực hiện.