Chuyên Viên Kiểm Soát Chi Phí ( Làm Việc Tại Bình Chánh )

 1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1.1 Tổ chức thiết lập và kiểm soát ngân sách sản xuất :

 • Thiết lập ngân sách, trình duyệt & kiểm soát chi phí sản xuất so với ngân sách được duyệt;
 • Kiểm soát các định mức, hao phí liên quan vật tư, nguyên vật liệu trong quá trình gia công/ sản xuất;

2. Kiểm soát đơn giá/ hợp đồng đảm bảo khối lượng và giá trị nguyên vật liệu/ nhà thầu phụ nằm trong ngân sách:

 • Kiểm tra khối lượng và giá trị hợp đồng thầu phụ/ Hợp đồng Mua bán Nguyên vật liệu;
 • Kiểm tra chủng loại vật tư, đơn giá đã được duyệt trong quá trình kiểm soát kế hoạch mua hàng, mua hàng và nhập kho;
 • Kiểm tra khối lượng quyết toán nhà thầu phụ so khối lượng quyết toán Chủ đầu tư;

3. Kiểm soát khối lượng/phạm vi công việc gia công đúng với hợp đồng và việc hạch toán chi phí đúng theo từng dự án:

 • Kiểm soát khối lượng nhập kho nguyên vật liệu chênh lệch so với đơn mua hàng đã duyệt;
 • Kiểm soát khối lượng nguyên vật liệu xuất, chuyển kho so với ngân sách;
 • Kiểm soát nhập kho BTP so với LSX và chuyển kho BTP Quản lý sang kho trung chuyển dự án.

4. Kiểm soát các định mức, hao phí liên quan vật tư, nguyên vật liệu trong quá trình thống kê gia công và sản xuất:

 • Kiểm soát chi phí bảo trì máy móc không vượt định mức và ngân sách đã duyệt;
 • Thực hiện đánh giá hao phí VTC, VT tiêu hao cuối dự án so với định mức đã ban hành;
 • Đánh giá và báo cáo hàng tồn kho cuối dự án.

5. Kiểm soát hồ sơ và thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Quản lý trực tiếp:

 • Kiểm kê định kỳ nguyên vật liệu, TSCĐ – CCDC cùng các bộ phận ACC, KSTT;

2. YÊU CẦU KINH NGHIỆM:

 • Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại Học chuyên ngành kỹ thuật, công nghiệp… hoặc các chuyên ngành liên quan
 • Tiếng Anh khá – giao tiếp cơ bản ( sử dụng được trong công việc )
 • MS. Office/ google docs khá tốt để chuyển hóa dữ liệu thành biểu đồ
 • Ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành xây dựng hoặc kết cấu thép
 • Có kinh nghiệm về quản lý chi phí hoạt động/ chi phi tài chính/ xây dựng và quản lý định mức/ quản lý ngân sách
 • Khả năng tổng hợp và phân tích và theo dõi số liệu
 • Chịu được áp lực công việc