Chuyên viên Quản trị Rủi ro ( Làm Việc Tại Bình Chánh )

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

1.1 Xây dựng và đưa vào áp dụng Cơ chế quản lý rủi ro:

 • Phù hợp mục tiêu của chức năng quản trị rủi ro hoạt động;
 • Phù hợp chiến lược kinh doanh và khẩu vị rủi ro, đồng thời giám sát sự thực thi.

1.2 Xây dựng, duy trì và truyền đạt hiệu quả rủi ro như:

 • Các định nghĩa, tiêu chuẩn;
 • Cách xác nhận, cách đo lường, chính sách;
 • Tiêu chuẩn kiểm soát về rủi ro hoạt động;
 • Duy trì các hoạt động vận hành của Công ty phù hợp với khẩu vị rủi ro chung.

1.3 Xây dựng các công cụ quản trị rủi ro như:

 • Danh mục rủi ro, ma trận rủi ro, các chỉ tiêu rủi ro chính (KRIs) của Tập đoàn;
 • Tư vấn và rà soát việc xây dựng và theo dõi các công cụ quản trị rủi ro tại các Đơn vị thành viên;

1.4 Chủ động phối hợp với các bộ phận:

 • kiểm toán nội bộ và các bên liên quan để giám sát việc tuân thủ quản lý rủi ro hoạt động trong toàn Công ty.

1.5 Các nhiệm vụ khác được phân công

2. YÊU CẦU KINH NGHIỆM:

 • Bằng cấp tối thiểu: Đại học/Cao đằng
 • Chuyên ngành đào tạo: Kinh tế/Tài chính/Kế toán/Kiểm toán/ Luật và các chuyên ngành có liên quan khác
 • Ngoại ngữ: Anh văn khá
 • 02 -03 năm làm việc trong chức năng tuân thủ/kiểm toán nội bộ/kiểm soát nội bộ
 • Chịu được áp lực công việc cao, khả năng đi công tác