BỒN BỂ ÁP LỰC NHIỆT ĐIỆN LONG PHÚ

Tổng quan

Dự án có công suất 1.200MW, bồn bể áp lực là một trong những hạng mục trong công trình nhiệt điện Long Phú. Với tầm nhìn đến 2030 sẽ trở thành tập đoàn kết cấu thép & cơ khí số 1 toàn cầu, DDC từng bước đẩy mạnh các sản phẩm chế tạo phục vụ trong các công trình công nghiệp nặng - năng lượng. Trong đó, các dự án điển hình DDC gia công cấu kiện cơ khí chế tạo có thể kể đến như: công trình nhiệt điện, lọc dầu, lọc hóa dầu, năng lương điện gió, năng lượng mặt trời...

Quá trình của ddc group